01-06-2022

Årets Leverantör

Gjuteriteknik bjöd in till leverantörsdag, efter dagens slut kan man inte bli annat än imponerad över deras organisation och framtidsvisioner där hållbarhet är något Gjuteriteknik brinner för.

Finmekanik blev dessutom utsedda till årets leverantör,
något som vi tackar Gjuteriteknik ödmjukast för.

Inget jag själv kan ta åt mig äran för, utan vad som gjort det möjligt är frukten av det senaste årets nyckelfrågor kring att visualisera, öka engagemanget, medvetenheten och en vilja från personalen att leverera rätt produkt i rätt tid. Hatten av för samtliga medarbetare på Finmekanik.